Skip to content

Chính sách bảo mật

I. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website sggroup.com.vn bao gồm: tên, số điện thoại, email, địa chỉ người dùng. Đây là các thông tin mà sggroup.com.vn cần người dùng cung cấp để Sài Gòn Group liên hệ hỗ trợ tư vấn khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của Sài Gòn Group nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Sài Gòn Group cũng có thể thu thập thông tin về số lần vào website, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn bấm vào và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website sggroup.com.vn.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

II. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Group sử dụng thông tin mà khách hàng cung cấp để:

III. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ trong vòng 3 năm hoặc khi có yêu cầu hủy bỏ từ người dùng.

IV. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN GROUP

Địa chỉ đăng ký kinh doanh & văn phòng giao dịch chính: Số 10, Lương Định Của, Khu phố 3, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Vietnam

Người đại diện: Trần Trung Đức

Điện thoại: 090 414 7899

Email: info@sggroup.com.vn

Công ty chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin người dùng đăng ký trên website sggroup.com.vn cho đơn vị thứ 3. Nếu người dùng tin rằng chúng tôi thực hiện hành vi lộ bảo mật thông tin người dùng mà không được sự đồng ý, người dùng có quyền khiếu nại đến công ty chúng tôi tại địa chỉ trên để được giải quyết.

V. Phương tiện và công cụ người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Sài Gòn Group thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Group. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Sài Gòn Group sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email hỗ trợ và khiếu nại: info@sggroup.com.vn

VI. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên sggroup.com.vn được Sài Gòn Group cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của sggroup.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho đơn vị thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng.

Chúng tôi sẽ cung cấp 1 số thông tin như: tên, số điện thoại, địa chỉ cho bên dịch vụ vận chuyển khi sử dụng dịch vụ giao nhận vận chuyển hợp đồng và hóa đơn giao dịch dịch vụ cho khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin sggroup.com.vn bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu cá nhân Khách hàng, Sài Gòn Group sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Sài Gòn Group.

Đăng Ký Ngay Để Nhận Tư Vấn

Sài Gòn Group cam kết thông tin của quý khách luôn được bảo mật tuyệt đối.